štvrtok 8. novembra 2012

Meriame výšku stromu

Zmerať obvod našej lipy nebolo vôbec ťažké. Stačili nám na to rozpažené ruky štyroch detí alebo zvinovací meter. Ako však zistíme výšku nášho stromu, keď na vrchol nikto z nás nedosiahne? Šplhať sa naň je nebezpečné a navyše, pomocou najdlhšieho metra, aký sa nám podarilo zohnať, by sme odmerali maximálne nejaký menší štvormetrový stromček. 
Preto sme sa pokúsili zistiť jeho výšku aspoň odhadom. Nebudete veriť, ale potrebovali sme na to len zvinovací meter, dlhšiu ceruzku a nezmývateľnú fixu. Najskôr sme si vybrali jedného dobrovoľníka. Toho sme odmerali za pomoci metra (130 cm) a postavili k stromu. V krátkej vzdialenosti od stromu sme zdvihli ceruzku (otočenú hrotom nadol) do výšky ramien tak, aby sa jej tupá časť prekrývala s hlavou nášho dobrovoľníka. Potom sme posúvali palec po ceruzke smerom nadol dovtedy, kým sa neprekrýval s jeho chodidlami. Tento bod sme si označili na ceruzke nezmývateľnou fixou - viď obrázok.
Následne sme ceruzku otočili hrotom nahor tak, aby sa prekrývala so stromom. Začiatok ceruzky (tupú časť) sme akoby "priložili" k miestu, odkiaľ strom vyrastá a na ceruzke sme označili bod, pokiaľ siaha jeho vrchol. Potom sme už len spočítali, koľkokrát sa zmestí prvá vyznačená vzdialenosť do druhej vyznačenej vzdialenosti na ceruzke. Zistili sme, že je to až 26 krát. Keďže vieme počítať ešte len do 20, museli sme si pomôcť kalkulačkou. Pomocou nej sme zistili, že výška nášho stromu je približne 33 metrov.
Aby sme si overili, či sme postupovali správne, urobili sme si skúšku správnosti. Tentokrát sa dobrovoľníkom stalo vyššie dieťa (146 cm). Rovnakým postupom sme zistili, že jeho výška sa do výšky stromu zmestí približne 22 krát. Po vynásobení nám vyšla výška stromu 32 metrov - čo je takmer rovnaký údaj ako pri prvom pokuse. Myslíme si teda, že sme neboli ďaleko od pravdy.

1 komentár: